𝗩𝗶𝘃𝗶𝗱𝗿𝗮 𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟭 (Day 1)

vivid-webinar-1

විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ” Webinar Conference Series 2021 ” පළමු වැඩසටහන් මාලාවේදී “සන්නිවේදකයා සහ මාධ්‍යකරණය” පිළිබද සාකච්චාවක් සංවිධානය කර ඇත.
මෙම වැඩසටහන සමග විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකයේ සියලුම සාමාජික සාමාජිකාවන්ට සහ වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථීන්ට සම්බන්ධ විය හැකිය.
.
The “Webinar Conference Series 2021″ which is organized by Vividra Media Unit will have a discussion on ” Communicator & media ” on its first session.
All the university undergraduates and vividra members can join.
.
விவித்ரா ஊடகப் பிரிவினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட “webinar conference series 2021” இன் முதல் தொடர் “தொடர்பாளர் மற்றும் ஊடகமயமாக்கல்” பற்றிய கலந்துரையாடல் ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
விவித்ரா ஊடகப் பிரிவின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் மற்றும் வாழ்க்கை தொழில்சார் தொழில்நுட்பவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் அனைத்து மாணவர்களும் இதில் கலந்து கொள்ள முடியும்.

https://www.facebook.com/475342106292088/posts/1183300818829543/

Quick Share
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin

Related Articles

sihathra-2021
සිහත්‍රා – 2021

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලලීය විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකය සහ සාහිත්‍ය කලා අනු කමිටුව එක්ව සාහිත්‍ය මාසය මූලික කරගනිමින් සංවිධානය කරනු ලබන “සිහත්‍රා

Read More »
vivid-webinar-3
𝗩𝗶𝘃𝗶𝗱𝗿𝗮 𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟭 (Day 3)

විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන WEBINAR CONFERENCE SERIES 2021 වැඩසටහන් මාලාවේ තුන්වන වැඩසටහන ලෙස “විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයා සහ නිදහස්

Read More »
vivid-webinar-2
𝗩𝗶𝘃𝗶𝗱𝗿𝗮 𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟭 (Day 2)

විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන WEBINAR CONFERENCE SERIES 2021 වැඩසටහන් මාලාවේ දෙවන වැඩසටහන ලෙස විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකය පිළිබද

Read More »