𝗩𝗶𝘃𝗶𝗱𝗿𝗮 𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟭 (Day 3)

vivid-webinar-3

විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන WEBINAR CONFERENCE SERIES 2021 වැඩසටහන් මාලාවේ තුන්වන වැඩසටහන ලෙස “විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයා සහ නිදහස් චින්තකයා” යන මාතෘකාව පිළිබද සිදු කෙරෙන සාකච්චාවට ඔබට සම්බන්ධ විය හැකිය.

We are invited to join for the third series of “WEBINAR CONFERENCE SERIES 2021” by vividra media unit, A talk on “University Student and Thinker “.

விவித்ரா ஊடகப் பிரிவினால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் WEBINAR CONFERENCE SERIES 2021 நிகழ்ச்சிகளின் மூன்றாவது தொடராக, “பல்கலைக்கழக மாணவர் மற்றும் சுதந்திரமான சிந்தனை” என்ற தலைப்பின் கீழ் நடாத்தப்படும் கலந்துரையாடலில் நீங்களும் கலந்து
கொள்ளலாம்.

https://www.facebook.com/475342106292088/posts/1184798648679760/

Quick Share
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin

Related Articles

sihathra-2021
සිහත්‍රා – 2021

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලලීය විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකය සහ සාහිත්‍ය කලා අනු කමිටුව එක්ව සාහිත්‍ය මාසය මූලික කරගනිමින් සංවිධානය කරනු ලබන “සිහත්‍රා

Read More »
vivid-webinar-2
𝗩𝗶𝘃𝗶𝗱𝗿𝗮 𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟭 (Day 2)

විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන WEBINAR CONFERENCE SERIES 2021 වැඩසටහන් මාලාවේ දෙවන වැඩසටහන ලෙස විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකය පිළිබද

Read More »
vivid-webinar-1
𝗩𝗶𝘃𝗶𝗱𝗿𝗮 𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟭 (Day 1)

විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ” Webinar Conference Series 2021 ” පළමු වැඩසටහන් මාලාවේදී “සන්නිවේදකයා සහ මාධ්‍යකරණය” පිළිබද සාකච්චාවක්

Read More »